gërmoj

turne në fabrikë

Punëtori e montimit

bimë (1)

Punëtoria e komisionimit I

bimë (2)

punishte saldimi

bimë (3)

Punëtoria e vënies në punë II

bimë (4)

paiting worhop

bimë (5)

Punëtori për përpunimin e pjesëve strukturore

bimë (6)